Instrukcja

Aby skorzystać z pełni istotnych dla Ciebie informacji, musisz wybrać odpowiednią gminę.

Serwis szkoleniowy - nastawiony jest na zdobywanie i poszerzanie wiedzy.

Wybierz gminę


Serwis reklamowy - jego celem jest prowadzenie działań promocyjnych organizacji i jej produktów.

Serwis internetowy (witryna internetowa; ang. website) - rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet. Serwisy poza treścią statyczną posiadają często sekcję wiadomości, oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. Serwis może posiadać obiekty interaktywne np. formularze, przyciski.